Instalację systemu operacyjnego Windows 7

Teraz, gdy zapłaciłeś za zamówienie, otrzymałeś klucz i link do zestawu dystrybucyjnego, rozpocznijmy instalację.

Instalację systemu operacyjnego Windows 7 można podzielić na kilka etapów:

  1. Pobranie zestawu dystrybucyjnego do utworzenia nośnika instalacyjnego i utworzenie nośnika instalacyjnego;
  2. Instalacja systemu;
  3. Konfigurowanie systemu.

W tym artykule nie będziemy opisywać konfigurowania systemu, ponieważ jest to proces specjalny, noszący charakter kreatywny. Po instalacji należy zainstalować sterowniki dostarczone z komputerem lub pobrać je z oficjalnej strony producenta Twojego komputera.

Pobieranie zestawu dystrybucyjnego z naszej strony internetowej. 

Otwórz link z listu i poczekaj, aż zestaw dystrybucyjny zostanie pobrany (zrzut ekranu został wykonany w przeglądarce Google Chrome, widok strony w Twojej przeglądarce może się różnić).

UWAGA! Wielkość zestawu dystrybucyjnego wynosi około 3 GB, prędkość pobierania zależy od Twojego dostawcy internetu i może trwać dość długo.

Do utworzenia nośnika instalacyjnego będzie potrzebny dysk flash USB o pojemności co najmniej 4 GB oraz oprogramowanie specjalne do rozpakowywania i nagrywania zestawu dystrybucyjnego na dysk flash USB. Softmonstr.ru zaleca stosowanie darmowego programu Rufus, który jest bardzo łatwy w użyciu. Pobranie programu Rufus jest możliwe z oficjalnej strony producenta oprogramowania  https://rufus.ie/

 Wybierz na stronie opcję „wersja przenośna”, pobierz i uruchom Rufus.

W wyświetlonym oknie wybierz swój dysk flash USB i pobrany wcześniej obraz

Naciśnij Start. 

UWAGA! W procesie utworzenia nośnika instalacyjnego wszystkie dane zawarte na dysku flash USB zostaną skasowane w sposób nieodwracalny! Upewnij się, że wszystkie ważne informacje zawarte na dysku flash USB zostały zachowane!

Musisz zaakceptować ostrzeżenie dotyczące utraty danych z dysku flash USB i poczekać zanim utworzenie nośnika instalacyjnego dobiegnie końca. Szybkość przebiegu tego procesu zależy od mocy komputera i od prędkości dysku flash USB. Po zakończeniu procesu utworzenia nośnika program wyświetli napis „Gotowy”, po czym może zostać zamknięty.

Na tym proces utworzenia nośnika instalacyjnego jest zakończony, przystępujemy do instalacji.

Włóż stworzony nośnik instalacyjny do portu USB wyłączonego komputera, na którym zostanie przeprowadzona instalacja, włącz komputer. Wybierz dysk flash USB jako rozruchowy

 (zwykle dzieje się to automatycznie, a jeśli nie, należy wcisnąć specjalny klawisz, służący do wywołania menu rozruchu, może to być jeden z klawiszy funkcyjnych F1-F12 lub inna kombinacja w zależności od modelu komputera. Często wskazówka co do tego jest przez chwilę wyświetlana na ekranie zaraz po włączeniu komputera. Zapoznaj się z instrukcją obsługi Twojego komputera lub zasięgnij porady sprzedawcy/producenta, komputer zacznie uruchomienie z dysku USB, i rozpocznie się proces instalacji.

W pierwszym oknie system wyświetli monit o wybranie ustawień regionalnych, a także klawiatury i metody wprowadzania

Kolejne okno zaoferuje opcje naprawiena komputera lub instalowania systemu. Wybierz tryb instalacji

Następnie musisz przeczytać i zaakceptować postanowienia licencyjne

Następnie musisz wybrać jedną z 2 opcji: uaktualnienie lub zainstalowanie nowej kopii systemu. 

Softmonstr.ru zaleca dokonywanie „czystej” instalacji systemu, to pozwala pozbyć się nagromadzonych błędów, błędnych wpisów rejestru i tak dalej. Jeśli jednak zdecydujesz się wykonać aktualizację istniejącego systemu, musisz wybrać odpowiednią opcję 

UWAGA! Jeśli masz zainstalowaną piracką wersję Windows, a kupiłeś licencję, to„czysta” ponowna instalacja jest obowiązkowa!

Rozpatrzymy opcję pełnej ponownej instalacji.

Kolejnym etapem będzie partycjonowanie dysku twardego. Jeśli miałeś zainstalowany system Windows i jesteś gotowy do pełnej ponownej instalacji bez zachowania poprzednich parametrów (najlepsze rozwiązanie), dokonaj formatowania dysku systemowego.

UWAGA! Formatowanie dysku systemowego doprowadzi do całkowitej utraty zawartych na nim danych! Jest to działanie nieodwracalne! Bądź ostrożny, upewnij się, że wszystkie dane zostały zachowane na osobnym dysku lub na innym komputerze!

Jeśli dysk twardy jest czysty, utwórz na nim nową partycję za pomocą odpowiedniego przycisku.

Następnie rozpocznie się proces kopiowania i rozpakowywania plików, który może trwać dość długo, w zależności od szybkości Twojego komputera.

W trakcie instalacji zostaną wykonane jeden bądź kilka restartów komputera, a instalacja będzie kontynuowana.

UWAGA! Na tym etapie musisz wyjąć dysk flash USB z komputera, w przeciwnym razie instalacja może rozpocząć się od nowa.

Na następnym etapie instalacji zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie nazwy użytkownika

I hasła (opcjonalnie, można pominąć)

Teraz nadszedł czas, by wprowadzić klucz zakupionego produktu.

Po weryfikacji klucza pojawi się monit o konfigurowanie ustawień zabezpieczeń (najlepiej jest wybrać „Użyj ustawień zalecanych”)

Kolejny etap – ustawienia daty i czasu

Następnie system poprosi o wybranie sieci, w której obecnie przebywa komputer. Wybierz „Sieć domowa”, jeśli używasz komputera w domu.

Po pewnym czasie ukaże się pulpit systemu Microsoft Windows 7.

Gratulacje, właśnie zainstalowałeś system operacyjny Windows 7. Życzymy przyjemnego użytkowania!