×
 • Strona główna
 • O nas
 • Artykuły i przewodniki
 • Dostawa i płatność
 • Pytania — odpowiedzi
 • Recenzje
 • Kontakt
 • ×
  side_icon

  Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

   

  Niniejsza Polityka prywatności Sklepu internetowego (dalej: „Polityka”) ma wyłącznie charakter informacyjny, co oznacza, że nie stanowi źródła obowiązku dla Klientów Sklepu internetowego.

   

  Kto jest Administratorem Twoich danych?

  Administratorem Twoich Danych Osobowych jest sklep internetowy, dostępny pod adresem https://kupsoft.pl, prowadzony przez SOFT DLA DOMU I BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 02-797 Warszawa Ul. F. Klimczaka 10a/5, NIP 5223180875, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS nr 0000828380, zwany dalej „Administratorem”.

  Kontakt w sprawie danych osobowych: [email protected]

  Jak dbamy o Twoje dane?

  Dane Osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z art. 13 rozdz. 1 i art. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L Nr 119, strona 1) (dalej również „RODO”) i in.

  Dane Osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej osoby fizycznej (dalej – Dane Osobowe). Zidentyfikowana osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy itp.

  Administrator dba o ochronę interesów osób, których dane dotyczą, w szczególności zapewniając, aby gromadzone przez niego dane:

  były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

  były zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nie były dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami;

  były przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane;

  zostały przetworzone w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem

  Do jakich celów wykorzystywane są informacje o Tobie?

  Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podjętych przez Klienta w Sklepie internetowym lub poprzez inne kanały komunikacji z Klientem.

  Możliwe cele przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych Klienta:

  zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta. Twoje dane są przetwarzane w celu prowadzenia Twojego konta, abyś mógł korzystać z oferowanych przez niego korzyści, takich jak składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostęp do historii zakupów, zarządzanie zgodami w serwisie oraz umożliwienie korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie);

  zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje Dane Osobowe są potrzebne do przetwarzania Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności do potwierdzenia jego złożenia lub wysłania do Ciebie wybranych towarów, a także w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie);

  przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;

  przeprowadzenie konkursu, w tym wyłonienie zwycięzców konkursu i realizacja nagród;

  prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących towarów lub usług Administratora przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu wykonania Umowy o świadczenie Newslettera;

  ocena i analiza aktywności oraz informacji Klientów, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących towarów lub usług Administratora w sposób dostosowywany do zainteresowań Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzję);

  przestrzeganie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych;

  prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielanie odpowiedzi na wiadomości  Klientów.

  Z jakich informacji o Tobie korzystamy?

  Administrator może w szczególności przetwarzać następujące Dane Osobowe Klienta:

  Dane Osobowe podane w formularzu podczas rejestracji Konta, składania Zamówienia lub dokonywania rezerwacji w  naszym Sklepie internetowym (imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; telefon kontaktowy; adres dostawy; numer konta bankowego. W przypadku, gdy Klient jest osobą prawną, nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej [NIP]) i inne dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego;

  Dane Osobowe przekazane w celu korzystania z newslettera, podane podczas korzystania z formularza kontaktowego lub podane podczas składania reklamacji;

  Dane Osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach;

  Inne dane, w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem sklepu internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem z wykorzystaniem plików cookies” i podobnych technologii.

  Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych i jakie są ewentualne konsekwencje ich przekazania?

  Podanie Вanych Щsobowych przez Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne w następujących przypadkach:

  Dokonując zakupu w naszym Sklepie internetowym za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie naszego Sklepu – po wykonaniu takiego zamówienia usuwamy z naszej bazy danych wszelkie informacje pozwalające zidentyfikować Twoją tożsamość (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej). Do celów podatkowych pozostaje tylko dokument sprzedaży.

  Rejestracja konta jest dobrowolna. Przechowujemy podane przez Ciebie informacje w celu ułatwienia przyszłego zakupu w naszym Sklepie internetowym.

  Zapis na newsletter – jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach, możesz zostać subskrybentem naszego biuletynu. Dołączenie jest dobrowolne i możesz anulować subskrypcję biuletynu w dowolnym momencie, klikając link w stopce subskrypcji (dolna część).

  Jeżeli podanie Danych Osobowych ma na celu zawarcie Umowy ze Sklepem internetowym, podanie Danych Osobowych jest warunkiem zawarcia niniejszej Umowy. Podanie Danych Osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak niepodanie takich danych spowoduje brak możliwości zawarcia Umowy ze Sklepem internetowym.

  W przypadku przekazania Twoich Danych Osobowych do Banku w związku z przetwarzaniem i obliczaniem płatności, dokonanych w Sklepie internetowym przez Internet za pomocą instrumentów płatniczych, podanie informacji jest niezbędne do wykonania płatności i potwierdzenia jej przekazania na konto Sklepu internetowego.

  W przypadku przekazania Twoich Danych Osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank prawidłowego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności w celu ochrony interesów płatników w związku z ich reklamacjami, podanie takich danych jest niezbędne w celu umożliwienia wykonania umowy, zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

  Każdorazowo zakres danych, wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy, jest wskazany w Sklepie internetowym (my określamy dane, których podanie jest niezbędne do do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności) w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

  Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z informacji o Tobie?

  Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jesteś stroną, lub konieczność podjęcia działań w celu jej zawarcia. Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych, podanych w formularzu podczas rejestracji konta, składania zamówień i zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie internetowym, a także podczas zapisywania się do newslettera. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest konieczność wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.

  W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

  • dobrowolnie wyrażonych zgód – np. w przypadku osób, biorących udział w konkursach;

  • obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na podstawie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży;

  • niezbędności do celów innych niż wymienione powyżej ze względu na uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub stronę trzecią, w szczególności w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami oraz za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielenia odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych.

  Czy Twoje dane podlegają profilowaniu i co to dla Ciebie oznacza?

  Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta, może zapoznać się z jego preferencjami. Pozwala to lepiej zrozumieć oczekiwania Klienta oraz dostosować się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zaawansowanych technologii, wyżej wymienione działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.

  Na podstawie Twoich Danych Osobowych Administrator nie będzie podejmował przeciwko Tobie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji podejmowanych w wyniku profilowania.

  Komu możemy przekazać Twoje dane?

  Podczas przetwarzania Danych Osobowych Administrator przekazuje je w swoim imieniu tylko partnerom przetwarzającym dane, którzy są zaangażowani w jego działalność i technicznie wspierają świadczenie przez niego usług elektronicznych, tj. podmiotom, obsługującym płatności elektroniczne oraz wspierającym świadczenie usług doradczych, kontrolnych, prawnych, podatkowych, księgowych, informatycznych, usług hostingu, które przetwarzają dane tylko w celach, określonych przez Administratora. Administrator nie przechowuje również poufnych informacji, takich jak numer Twojej karty kredytowej lub dostępu do Twojego konta bankowego.

  Wszelkie prawa zastrzełone