×
 • Strona główna
 • O nas
 • Artykuły i przewodniki
 • Dostawa i płatność
 • Pytania — odpowiedzi
 • Recenzje
 • Kontakt
 • ×
  side_icon

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  https://kupsoft.pl/

  z dnia 11 kwietnia 2020 roku

   

  1. Identyfikacja Sprzedawcy

  Właścicielem Sklepu internetowego https://kupsoft.pl jest: SOFT DLA DOMU I BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 02-797 Warszawa Ul. F. Klimczaka 10a/5, NIP 5223180875, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS nr 0000828380

  Adres e-mail: [email protected]

  Telefon: +48 732 080 769

  2. Informacje ogólne

  2.1 Sklep internetowy https://kupsoft.pl/ (dalej zwany Sklepem) prowadzi sprzedaż detaliczną przez Internet zgodnie z niniejszym Regulaminem (zwanym dalej Regulaminem).

  2.2 Konsument (zwany dalej Klientem) to osoba fizyczna, dokonująca w Sklepie czynności prawnych, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (Kodeks cywilny, art. 22)

  2.3 Przedsiębiorca (zwany dalej Przedsiębiorcą) to osoba fizyczna / osoba prawna / jednostka organizacyjna, która dokonuje ze Sklepem transakcji prawnych, związanych z jego działalnością gospodarczą i zawodową.

  2.4 Zasady stanowią integralną część umowy sprzedaży, zawartej z Klientem / Przedsiębiorcą.

  2.5 Ceny przedstawione w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

  2.6 Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wyjątkiem są towary, w opisie których  wskazano inaczej. Takie towary są sprzedawane taniej niż podobne towary bez wad.

  3. Składanie Zamówienia

  3.1 Zamówienie można złożyć w następujący sposób: klikając przycisk „kup” prowadzący do koszyka i potwierdzenia zamówienia, drogą elektroniczną na adres [email protected] lub telefonicznie:+48 732 080 769

  3.2 Warunkiem Zamówienia jest przekazanie przez Klienta / Przedsiębiorcę danych, umożliwiających identyfikację Klienta / Przedsiębiorcy oraz odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia, wysyłając wiadomość na adres e-mail, podany przy składaniu Zamówienia, opisując przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odrzucić Zamówienie, ograniczyć metodę płatności lub żądać zaliczki w przypadku, gdy  Zamówienie budzi wątpliwości co do dokładności i wiarygodności podanych informacji.

  3.3 Strony towarów Sklepu internetowego powinny zawierać następujące informacje: cenę, cechy produktu, jego właściwości, zawarte elementy, termin i sposób dostawy.

  3.4 Informacje zawarte na stronie Sklepu nie stanowią oferty dotyczącej treści Kodeksu cywilnego. Składając Zamówienie, Klient / Przedsiębiorca składa wniosek o zakup określonego produktu.

  3.5 Klient / Przedsiębiorca, składając Zamówienie,  zaprasza do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.

  3.6 Po złożeniu Zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z informacjami o następujących etapach umowy:

  Sklep wysyła na adres e-mail podany przez Klienta / Przedsiębiorcę informacje podsumowujące złożone zamówienie (w tym towary, ceny, wybrane formy płatności i dostawy). Po sprawdzeniu Zamówienia Sklep wysyła na adres e-mail podany przez Klienta / Przedsiębiorcę informacje o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

   3.7. Po zawarciu umowy sprzedaży Sklep potwierdza Klientowi / Przedsiębiorcy swoje warunki, przesyłając je na adres e-mail Klienta / Przedsiębiorcy lub pisemnie na adres podany przez Klienta / Przedsiębiorcę przy składaniu Zamówienia.

  3.8 W przypadku wyboru formy płatności przelewem, czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania środków na zamówienie Klienta / Przedsiębiorcy na konto bankowe Sklepu.

  3.9 Sklep ponosi odpowiedzialność wobec Klienta / Przedsiębiorcy zgodnie z przepisami gwarancyjnymi, regulowanymi przez Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) w ciągu 24 miesięcy (w przypadku nowych towarów) lub przez okres 3 miesiące (dla wszystkich używanych towarów).

  3.10 Wszystkie wymagania techniczne dotyczące uruchomienia produktu (oprogramowania) zawarte są na stronie produktu.

  4. Oferowane metody dostawy towaru

  4.1 Sklep wysyła zamówiony towar e-mailem na adres podany przy składaniu Zamówienia (w przypadku towarów elektronicznych), lub za pośrednictwem firmy transportowej (w przypadku towarów fizycznych).

  4.2 Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas pomiędzy złożeniem Zamówienia a datą dokonania płatności na konto bankowe Sklepu.

  5. Reklamacje

  5.1 W przypadku niezgodności towaru z umową Klient / Przedsiębiorca musi wysłać towar wraz z opisem niezgodności do Sklepu. Koszty dostawy pokrywa Klient / Przedsiębiorca. Adres, na który Klient / Przedsiębiorca powinien wysłać produkt: 01-343 Warszawa, ul. Legionowa 9/2 SOFT HOME & BUSINESS SP BKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  W przypadku dostawy elektronicznej zwrot należy dokonać na adres [email protected]

  5.2 Sklep jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na reklamację Klienta / Przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od zwrotu produktu, wraz z opisem niezgodności.

  5.3 Jeżeli realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysyłką nowego produktu do Klienta / Przedsiębiorcy lub usunięciem niezgodności, koszt dostawy ponosi Sklep.

  5.4 Jeśli reklamacja zostanie przyjęta, Sklep zwróci Klientowi / Przedsiębiorcy koszty wysyłki towaru. Jeżeli Klient / Przedsiębiorca wybierze sposób dostawy inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwraca dodatkowych kosztów poniesionych przez Klienta / Przedsiębiorcę. Sklep zwraca tylko koszty najtańszej dostawy towaru do Klienta / Przedsiębiorcy.

  5.5 Każdy Klient / Przedsiębiorca może skorzystać z metod pozasądowego rozpatrywania reklamacji i odszkodowań. W związku z tym Klient / Przedsiębiorca może skorzystać z mediacji. Listy stałych pośredników i istniejących ośrodków mediacyjnych są przekazywane i dostarczane przez przewodniczącego odpowiednich sądów rejonowych. Więcej informacji na temat rozwiązywania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

  6. Prawo do odstąpienia od umowy

  6.1 Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

  6.2 Prawo do odstąpienia od umowy jest ważne, jeżeli Klient złoży wniosek o anulowanie w ciągu 14 dni po dostawie. Do zachowania terminu wystarczy złożenie wniosku przed jego upływem. Wniosek można złożyć na formularzu, którego przykład podano w załączniku do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. lub drogą elektroniczną: [email protected]

  6.3 Klient zwraca produkt do sklepu w ciągu 14 dni po złożeniu wniosku o anulowanie umowy na własny koszt.

  6.4 W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan dostarczonego towaru.

  6.5. Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy przy użyciu tej samej metody płatności, której użył Klient. W przypadku płatności kartą zwrot jest dokonywany na kartę.

  6.6. Jeżeli Klient wybierze sposób dostawy inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwraca Klientowi tylko koszt najtańszej dostawy towaru.

  7. Klient nie jest uprawniony do zwrotu towaru w następujących przypadkach:

  dostarczania treści cyfrowych (np. oprogramowania w wersji ESD, czyli cyfrowej), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;

  kiedy przedmiotem świadczenia usługi są programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;kiedy przedmiotem świadczenia jest produkt prefabrykowany, wykonany zgodnie ze specyfikacjami Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. kartki, wizytówki, fotokomórki, naklejki);

  w przypadku świadczenia usług, jeżeli Sklep świadczył usługę w całości za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem usługi, że po wykonaniu usługi przez Sklep utraci prawo do odstąpienia od umowy;

  8. Przedsiębiorca nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez jakiegokolwiek powodu.

  9. Własność intelektualna

  Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów, publikowanych na Stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

  10. Wejście w życie Regulaminu i jego zmiany

   10.1 Regulamin obowiązuje od daty publikacji na Stronie internetowej Sklepu.

  10.2 Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom.

  10.3 Zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na Stronie internetowej Sklepu.

  10.4 Zmiany Regulaminu zostaną przesłane do Klienta / Przedsiębiorcy na adres e-mail podany w Zamówieniu.

  10.5 Zmiany Regulaminu wchodzą w życie 14 dni po ich opublikowaniu w kolejności określonej w art. 3.

  10.6 Sklep uznaje, że Klient / Przedsiębiorca zaakceptował zmiany Regulaminu, jeżeli umowa nie zostanie rozwiązana przez niego przed upływem terminu, o którym mowa art .5.

  10.7 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

  Ważne!

  Przedmiotem sprzedaży jest licencja na program komputerowy / system operacyjny. Prosimy o przeczytanie warunków licencji. Możesz przeczytać warunki na stronie www.microsoft.com/useterms. Wymagana jest aktywacja przez telefon lub Internet. W przypadku ujawnienia przez Klienta klucza produktu osobom trzecim, odpowiedzialność Sprzedawcy za nieuprawnione użycie klucza produktu przez osoby trzecie jest wykluczona. Jeśli dodany klucz produktu zostanie zgubiony lub skradziony, ani Microsoft, ani Sprzedawca nie mogą go wymienić ani zwrócić ceny zakupu.

   

  Informujemy o utracie prawa do odstąpienia od umowy w sprawie programów cyfrowych ESD

    Szanowny Kliencie, jeśli kupiłeś produkt za pośrednictwem naszej strony internetowej kupsoft.pl w wersji cyfrowej, nie możesz anulować umowy i zwrócić towaru po wysłaniu towaru.   

   

  Wszelkie prawa zastrzełone