×
 • Strona główna
 • O nas
 • Artykuły i przewodniki
 • Dostawa i płatność
 • Pytania — odpowiedzi
 • Recenzje
 • Kontakt
 • ×
  side_icon

   

  Polityka w odniesieniu do plików „cookies”

  1. DEFINICJE

  1.1. Administratorem Danych Osobowych jest Sklep internetowy, dostępny pod adresem https://kupsoft.pl, prowadzony przez SOFT DLA DOMU I BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 02-797 Warszawa Ul. F. Klimczaka 10a/5, NIP 5223180875, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS nr 0000828380, zwany dalej „Administratorem”.

  1.2 Pliki „cookies” to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer internetowy i przechowywane przez oprogramowanie komputerowe (przeglądarkę). Gdy przeglądarka ponownie połączy się z witryną, witryna rozpoznaje typ urządzenia, z którym łączy się Użytkownik. Ustawienia pozwalają odczytać zawarte w nim informacje tylko na serwerze, który je utworzył. W ten sposób pliki „cookies” ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzanych stron internetowych.

  1.3 Urządzenie to urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej.

  1.4 Użytkownik jest podmiotem gospodarczym,, dla którego usługi mogą być świadczone drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem lub z którym może zostać zawarta Umowa o świadczenie usług elektronicznych.

  1.5 Platforma to strona internetowa pod adresem https://kupsoft.pl, na której działa Sklep internetowy.

   

  2. WYKORZYSTANIE PLIKÓW „COOKIES”

  2.1 Administrator wykorzystuje pliki „cookies” za pośrednictwem Platformy.

  2.2 Zbierane informacje dotyczą adresu IP, rodzaju używanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego lub formularza zamówienia.

  2.3 Dane, zgromadzone na podstawie plików „cookies”, wykorzystywane są w celu właściwej optymalizacji Platformy, a także do celów statystycznych i reklamowych.

  2.4 Pliki „cookies” rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej poprzez identyfikację urządzenia, dzięki czemu Strona internetowa jest wyświetlana w sposób zoptymalizowany zgodnie z indywidualnymi preferencjami Użytkownika.

  2.5 Rozwiązania stosowane na Platformie są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników. Niebezpieczne lub złośliwe programy na Platformie są niedopuszczalne.

  2.6 Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookies”:

   

  a. Ciasteczka sesyjne: są to pliki przechowywane na urządzeniach Użytkownika, pozostające tam do końca sesji przeglądarki. Zapisane informacje następnie są na zawsze usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm takiej sesji nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych poufnych informacji z urządzenia Użytkownika.

  b. Trwałe pliki „cookies”: są przechowywane na urządzeniach Użytkownika i pozostają tam do momentu ich usunięcia. Zakończenie sesji przeglądarki lub zamknięcie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm trwałych plików „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych poufnych informacji z urządzenia Użytkownika.

   

  c. Niezbędne ciasteczka, które umożliwiają korzystanie z usług, dostępnych na Platformie, np. pliki „cookies” do uwierzytelniania, które są wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienie strony;

  d. Funkcjonalne pliki „cookies” umożliwiają gromadzenie informacji o preferowanym sposobie korzystania z witryny;

  e. Reklamowe ciasteczka, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych, dostosowanych do ich zainteresowań.

  3. SPOSOBY OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA CIASTECZEK

   

  3.1 Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia. Jeśli skorzystasz z tej opcji, będziesz mógł korzystać z Platformy, z wyjątkiem funkcji, które ze swojej natury wymagają plików „cookies”.

  3.2 Użytkownik może zmienić ustawienia, dotyczące ciasteczek, samodzielnie i w dowolnym momencie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany powyższych ustawień za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub  za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę ciasteczek w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o każdorazowym zamieszczeniu plików „cookies” na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  3.3 Użytkownik może usunąć pliki „cookies” w dowolnym momencie, korzystając z funkcji, dostępnych w przeglądarce internetowej.

  3.4 Ograniczenie stosowania ciasteczek może wpłynąć na niektóre funkcjonalności, dostępne na Stronie internetowej Administratora.

  Czy Twoje dane są przekazywane do krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)?

  Obecnie Administrator nie planuje przekazywać Danych Osobowych do krajów trzecich lub organizacjom międzynarodowym.

  Jakie prawa Ci przysługują?

  Każdemu Klientowi przysługuje prawo do:

  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzisz, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO;

  przenoszenia Danych Osobowych, przekazanych Administratorowi, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy;

  dostępu do Danych Osobowych (w tym np. uzyskania informacji, które dane są przetwarzane), poprawek, uzupełnień, aktualizacji;

  składania wniosków o sprostowanie i ograniczenie przetwarzania (np., jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub żądania usunięcia Danych Osobowych (np., w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);

  cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpłynie na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych.

  Jak długo będziemy przechowywać twoje dane?

  Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Sklepu internetowego, w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli są one związane z technologią plików „cookies” i podobnymi, w zależności od problemów technicznych, do momentu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (jednak usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych, uzyskanych za pośrednictwem tych plików).

  Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych wymaga zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

  W każdym przypadku:

  Dane Osobowe będą również przechowywane, gdy przepisy prawne (takie jak księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;

  Będziemy przechowywać Dane osobowe dłużej, jeśli Klient ma jakiekolwiek roszczenia wobec Administratora, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, w celu potwierdzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

  W zależności od zakresu Danych Osobowych i celu ich przetwarzania mogą być one  przechowywane przez różny okres.

  W każdym przypadku decyduje dłuższy okres przechowywania Danych Osobowych.

  Czy będą do Ciebie przesyłane informacje handlowe (np. na Twój adres e-mail)?

  Administrator ma techniczną możliwość komunikowania się z Klientem zdalnie (np. wiadomość e-mail).

  Informacje handlowe. związane z działalnością handlową prowadzoną przez Administratora lub współpracujące z nim organizacje, mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody, w tym po zaakceptowaniu Zasad dystrybucji.

  Każdy Użytkownik naszego Sklepu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych Usług i wymieniać informacje o sobie. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie chcesz zostawiać swoich Danych Osobowych, masz prawo je usunąć lub nie korzystać z naszego Sklepu internetowego.

   

  Wszelkie prawa zastrzełone