Instalacja Windows 10: instrukcja

Teraz, po opłaceniu zamówienia, gdy otrzymałeś klucz i link do zestawu dystrybucyjnego, przejdźmy do instalacji.

Instalację systemu operacyjnego Windows można podzielić na kilka kroków:

1. Pobranie oficjalnego narzędzia do tworzenia nośnika instalacyjnego i właśnie tworzenie nośnika instalacyjnego;

2. Instalacja systemu;

3. Konfiguracja systemu.

W tym artykule nie rozważymy konfiguracji systemu, jest to proces indywidualny i dość twórczy, wystarczy powiedzieć, że Windows10, w przeciwieństwie do swoich poprzedników, dość dobrze działa z ustawieniami domyślnymi, samodzielnie instalując sterowniki na standardowym sprzęcie itp.

Pobranie oficjalnego instalatora i tworzenie nośnika instalacyjnego.

Aby utworzyć nośnik instalacyjny, potrzebujesz stabilnego szybkiego połączenia z Internetem oraz pendrive’a  USB o pojemności 8 GB lub większej.

UWAGA! Podczas tworzenia nośnika instalacyjnego wszystkie dane, zawarte na dysku flash USB zostaną usunięte, czynność  ta jest nieodwracalna! Upewnij się, że wszystkie ważne informacje z nośnika  są zapisane!

Klikając link z listu, automatycznie (jeśli przeglądarka wyda żądanie, zaakceptuj je) pobierzesz oficjalny instalator MediaCreationTool. To narzędzie pozwala zainstalować system Windows na dwa sposoby – poprzez aktualizację istniejącego systemu (obsługiwane są systemy Windows 7, 8 i 8.1) lub poprzez pełną, tzw. „czystą” instalację. Kupsoft zaleca wykonanie czystej instalacji, aby pozbyć się nagromadzonych błędów, nieprawidłowych wpisów rejestru i tak dalej. Jeśli jednak zdecydujesz się zainstalować system drogą aktualizacji, pomiń krok przygotowania nośnika z tego artykułu i wybierz opcję „zaktualizuj ten komputer” w uruchomionym narzędziu MediaCreationTool.

UWAGA! Jeśli masz piracką wersję systemu Windows i zakupiłeś licencję, wymagana jest „czysta” ponowna instalacja!

Włóż dysk flash USB do portu USB i uruchom pobrane narzędzie MediaCreationTool, poczekaj na jego uruchomienie

Zapoznaj się z warunkami umowy licencyjnej i zaakceptuj je

W następnym oknie pojawi się monit o aktualizację komputera (tego, na którym program został uruchomiony) lub utworzenie nośnika instalacyjnego. Rozważamy drugą opcję. Wybierz ją i kliknij „Dalej”

W następnym oknie będzie można utworzyć nośnik instalacyjny USB lub pobrać zestaw dystrybucyjny w formacie pliku ISO. Druga opcja jest odpowiednia dla zaawansowanych użytkowników, rozważamy pierwszą opcję.

Następnie wybierz język i głębię bitową dla instalowanego produktu. Głębię bitów najłatwiej jest wybrać zgodnie z tą zasadą: jeśli komputer ma więcej niż 3 GB pamięci RAM (lub planujesz zwiększyć rozmiar do ponad 3 GB), wybierz wersję x64. Jeśli pamięć wynosi 3 GB lub mniej, system 32-bitowy jest właśnie dla Ciebie.

Następnie wybierz nośnik (twój dysk flash USB) i kliknij „Dalej”

Kolejnym krokiem jest pobranie informacji niezbędnych do utworzenia nośnika pamięci; może to potrwać dość długo, w zależności od szybkości Internetu i mocy komputera. Poczekaj na zakończenie.

Gdy wszystko będzie gotowe, zostanie wyświetlone końcowe okno, po którym system usunie pliki tymczasowe, co potrwa kilka minut

Na tym kończy się proces tworzenia nośnika instalacyjnego, przechodzimy do instalacji.

Włóż utworzony nośnik instalacyjny do portu USB wyłączonego komputera, na którym zostanie przeprowadzona instalacja, włącz komputer. Wybierz pendrive USB jako bootowalny

 (z reguły dzieje się to automatycznie, jeśli nie, naciśnij klawisz, aby otworzyć menu rozruchu, może to być jeden z klawiszy funkcyjnych F1-F12 lub inna kombinacja, w zależności od modelu komputera. Często podpowiedź jest wyświetlana przez chwilę natychmiast po włączeniu komputera. Skorzystaj z instrukcji obsługi Twojego komputera (lub zwróć się do sprzedawca / producenta), komputer zacznie się uruchamiać z dysku flash USB.

W pierwszym oknie system wyświetli monit o wybranie ustawień regionalnych i układu klawiatury

W następnym oknie pojawi się monit o skonfigurowanie komputera lub instalację systemu. Wybierz instalację

Teraz jest najwyższy czas na wprowadzenie zakupionego klucza produktu.

UWAGA! Wprowadzenie klucza dokładnie na tym etapie pozwoli systemowi określić, którą edycję należy zainstalować. Jeśli pominiesz wprowadzanie na tym etapie, system wyświetli monit o ręczne wybranie edycji. W takim przypadku ważne jest, aby wybrać właściwą wersję, dla której zakupiłeś klucz. Więc uważaj.

Po wprowadzeniu klucza i naciśnięciu przycisku „Dalej” system sprawdzi klucz i, jeśli wszystko jest w porządku, wyświetli umowę licencyjną. Zapoznaj się z nią i zaakceptuj.

Następnie musisz wybrać jedną z 2 opcji: aktualizację lub pełną ponowną instalację.

Kupsoft zaleca wykonanie czystej instalacji, aby pozbyć się nagromadzonych błędów, nieprawidłowych wpisów rejestru i tak dalej. Jeśli jednak zdecydujesz się zainstalować system przy pomocy aktualizacji, wybierz odpowiedni element.

UWAGA! Jeśli masz piracką wersję systemu Windows i zakupiłeś licencję, wymagana jest „czysta” ponowna instalacja!

Rozważamy opcję pełnej ponownej instalacji.

Kolejnym krokiem jest praca z partycjami dysku twardego. Jeśli masz zainstalowany system Windows i jesteś gotowy, aby całkowicie ponownie zainstalować bez zapisywania ustawień (najlepsza opcja), sformatuj dysk systemowy.

UWAGA! Formatowanie dysku systemowego spowoduje całkowitą utratę danych! Ta akcja jest nieodwracalna! Uważaj, upewnij się, że wszystkie dane są przechowywane na osobnym dysku lub komputerze!

Jeśli dysk jest pusty, utwórz na nim partycję za pomocą odpowiedniego przycisku.

Po zakończeniu przygotowania dysku rozpocznie się instalacja systemu Windows. Czas trwania zależy od szybkości  Twojego komputera.

Po wykonaniu tego kroku komputer automatycznie uruchomi się ponownie.

UWAGA! Na tym etapie musisz usunąć dysk flash USB z komputera, w przeciwnym razie instalacja może się rozpocząć od nowa.

Po ponownym uruchomieniu rozpocznie się proces przygotowwyania do uruchomienia, poczekaj na jego zakończenie.

Następnie skonfiguruj ustawienia regionalne i poczekaj na zakończenie konfiguracji

Następnie zostaniesz poproszony o skonfigurowanie komputera dla użytku osobistego lub dla organizacji. W większości przypadków odpowiednia jest pierwsza opcja, druga jest zwykle używana przez administratorów systemu.

Teraz system zaproponuje zalogowanie się za pomocą konta Microsoft. Nie musisz się logować, wystarczy wybrać  pozycję użytkownika bez konta, lecz my z kolei zalecamy korzystanie z konta.

W następnym oknie musisz skonfigurować numer PIN dla bezpiecznego logowania

Następnie będziesz mógł skonfigurować dodatkowe funkcje, takie jak ciągła praca na wielu urządzeniach, połączenie telefonu z komputerem, przechowywanie w chmurze OneDrive, Office 365, asystent głosowy, dostęp do lokalizacji, wysyłanie statystyk oraz inne. W razie potrzeby wykonaj te czynności lub pomiń je.

Po ustawieniu dodatkowych parametrów musisz trochę poczekać

Po odczekaniu system uruchomi się i wyświetli pulpit.

Gratulacje, właśnie zainstalowałeś system Windows 10, miłego korzystania!