Odzyskiwanie systemu Windows 10 po błędzie krytycznym

Po aktualizacji systemu operacyjnego użytkownicy często napotykają różne problemy ze swoimi komputerami, stąd potrzeba przywrócenia systemu Windows 10. Proces ten jest również określany jako przywracanie systemu do ostatniego działającego stanu.

Jeśli napotkasz ten błąd, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest ponowne uruchomienie komputera. Aby niczego nie przegapić, zdecyduj się na rozwiązanie problemu krok po kroku:

 • Za pomocą przycisku Reset uruchom ponownie komputer.
 • Będziesz musiał przejść do środowiska odzyskiwania systemu Windows.
 • Postępuj zgodnie z następującą sekwencją logiczną: Rozwiązywanie problemów – Ustawienia zaawansowane – Ustawienia rozruchu – Uruchom ponownie teraz.
 • Przejdź do Ustawień rozruchu, aby wybrać opcję “Wyłącz weryfikację podpisu sterownika”.
 • Naciśnij klawisz F7.

Spowoduje to natychmiastowe ponowne uruchomienie systemu i przywrócenie go do dokładnego punktu (gdy system operacyjny działał bez żadnych usterek).

Skanowanie i dodatkowe narzędzia

Aby szybko i bezpiecznie odzyskać system Windows 10 po poważnych błędach i awariach, należy użyć specjalnego narzędzia “Obraz systemu”. Obraz ten zawiera kompletną kopię całego systemu – zapisane ustawienia, aplikacje, programy i inne osobiste pliki użytkownika. W przypadku krytycznego błędu narzędzie to pomoże w pełni przywrócić oprogramowanie:

 1. Naciśnij Przywracanie systemu.
 2. Wybierz “Zaawansowane metody odzyskiwania”.
 3. Kliknij “Użyj wcześniej utworzonego obrazu systemu” i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.

Korzystając z narzędzi wiersza poleceń, można zainicjować szybkie skanowanie systemu, które aktywnie koryguje wszystkie możliwe błędy. Wymaga to wpisania “SFC/scannow” w wierszu poleceń, a następnie naciśnięcia klawisza Enter. Spowoduje to uruchomienie narzędzia odpowiedzialnego za pliki systemowe w celu sprawdzenia ich integralności, która mogła zostać naruszona przez różne krytyczne błędy w systemie.
Znalezione błędy są następnie korygowane. Po zakończeniu skanowania należy ponownie uruchomić komputer, aby kontynuować korzystanie z niego.

Aktualizacja sterowników i sprawdzanie dysków twardych

Niektóre sterowniki są uważane za przestarzałe i zostały utworzone dla starszych wersji systemu operacyjnego. W rezultacie albo w ogóle nie działają, albo działają z poważnymi usterkami. Podczas nienadzorowanego odzyskiwania systemu Windows 10 warto sprawdzić, czy sterowniki są kompatybilne z nowym systemem operacyjnym. W razie potrzeby należy zaktualizować sterowniki lub odinstalować stare, aby pobrać nowe dla wersji 10. Aby szybko zidentyfikować niekompatybilne sterowniki, często korzysta się z narzędzia Media Creation Tool, które dostarcza kompleksowy raport zawierający listę sterowników wymagających aktualizacji.
Innym ważnym wymogiem odzyskiwania systemu jest sprawdzenie dysku twardego pod kątem błędów, aby można je było naprawić. Na pierwszy rzut oka widać kilka prostych i szybkich metod:

 • Korzystanie z możliwości wiersza poleceń;
 • Korzystanie ze specjalnego eksploratora plików;
 • uruchomienie sprawdzania za pomocą PowerShell.

Ponadto istnieje opcja testowania za pomocą dodatkowych narzędzi dostarczonych przez Microsoft.
Dysk odzyskiwania

Do odzyskiwania zalecane jest również użycie specjalnego nośnika instalacyjnego. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

 1. Menu Start, używając dysku odzyskiwania.
 2. Wybierz pozycję Ustawienia.
 3. kliknąć Aktualizacje i zabezpieczenia.
 4. Naciśnij przycisk Przywróć.

Procedura nie trwa długo, a czas jej trwania zależy od tego, jak bardzo system operacyjny został “dotknięty” błędem krytycznym.

Tworzenie kopii zapasowej danych

Przed pełnym przywróceniem systemu nie można obejść się bez utworzenia kopii zapasowej – jest to pierwsza rzecz, którą każdy użytkownik powinien zrobić po zakupie klucza Windows 10 od zaufanego zespołu ekspertów.
Aby utworzyć kopię zapasową całego systemu, istnieje kilka sprawdzonych sposobów:

 • Przechowywanie w chmurze.
 • Przywracanie przy użyciu Historii plików.

Użytkownik może wybrać, czy chce skopiować tylko niektóre pliki, czy cały działający system.

Kopie należy tworzyć systematycznie, ponieważ awaria procesu może wystąpić w dowolnym momencie. Spowoduje to utratę cennych informacji i ważnych plików. Korzystaj z przenośnych dysków twardych, na których przenosisz wszystkie przydatne dane i niezastąpione pliki. System operacyjny można następnie szybko odzyskać wraz ze wszystkimi danymi, dzięki czemu można kontynuować pracę.